ĐẠO ĐỨC TRÁCH NHIỆM LÀ HÀNG ĐẦU
MIỄN PHÍ NHẬN VIỆC VÀ LÀM VIỆC - THANH TOÁN HÀNG TUẦN QUA ATM
Thursday, 2019-11-21, 1:28 PM
» CÔNG VIỆC
» Tags

HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU ONLINE TẠI NHÀ VỚI DỰ ÁN MEGATYPERS

Link làm trên web: http://www.megatypers.com/login

Video hướng dẫn làm việc: https://www.youtube.com/embed/Z0L0DlTJhOg

CÁCH GÕ:

Gõ phân biệt Hoa & thường

Gõ xong một chuỗi nhấn phím ENTER hoặc nhấp chuột vào chữ SUBMIT ANSWER để gõ tiếp chuỗi tiếp theo.

Chữ nào không nhìn rõ bắt buộc phải nhấn vào chữ DON’T KNOW

Nhấn phím SUBMIT AND PAUSE để ngưng và nhấn phím LOGOUT để thoát khỏi hệ thống khi không làm.

BỊ KHÓA ACCOUNT TẠM VỚI CÁC LỖI SAU VÀ XIN MỞ LẠI ĐƯỢC:

Mất điện, mất mạng, nhập không kịp thời gian, nhấn DON’T KNOW

BỊ KHÓA VĨNH VIỄN VÀ MẤT HẾT SỐ $ ĐÃ LÀM ĐƯỢC VỚI CÁC LỖI SAU ĐÂY:

Cố ý gõ sai, gõ ăn gian, gõ rác, gõ không phân biệt hoa thường,

các bạn chú ý là phải làm đúng quy định vì khi đã bị khóa vĩnh viễn rồi thì không thể mở lại được nữa nên các bạn đừng mất thời gian để xin xỏ nhé.

Khi account làm được 3$ thì các bạn gửi mail lại báo cho mình tên account đó và mình sẽ phẩn hồi lại các bạn và thanh toán.

» Music

» Log In
Copyright Sinh viên kiếm tiền tại nhà ©2008 - 2019